پایگاه خبری دامنا

رییس هیات مدیره مجمع تشكل های كشاورزی؛
نقش موثر یك وزیر با تجربه در پیشبرد برنامه های راهبردی بخش كشاورزی

رییس هیات مدیره مجمع ملی تشكل های كشاورزی گفت: حضور یك وزیر با تجربه در بخش كشاورزی در اجرای برنامه های راهبردی این حوزه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 مسعود اسدی عنوان كرد : محمود حجتی در دوره وزارت خود در سال ۷۹، با مدیریت و تجربه توانست دو وزارتخانه بزرگ همچون وزارت جهاد كشاورزی و جهاد سازندگی را بدون هیچ مشكلی ادغام كند همچنین دوره وزارت ایشان برای یكی از دوره های مطلوب برای كشاورزان بخش كشاورزی بوده است. 

وی در باره غیرمرتبط بودن مدرك تحصیلی وزیر پیشنهادی جهاد كشاورزی افزود: مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرك تحصیلی در سطح وزارتخانه به هیچ وجه نمی تواند مسئله اساسی باشد چراكه محمود حجتی در زمان وزارت خود در دوره اصلاحات اقدامات موثری داشته است. 
وی اظهار كرد: البته این كه وزیر وزارتخانه ای مدرك تحصیلی مرتبط با وزارتخانه متبوع خود داشته باشد خوب است اما داشتن تجربه و كارآمدی بیش از علم و دانش در كار می تواند موثر باشد. 
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشكل های كشاورزی كشور گفت: با وجود این كه مدرك تحصیلی حجتی با بخش كشاورزی مرتبط نیست اما دارای روحیه كاری و چنان شخصیتی است كه بزرگان علم كشاورزی كشور آمادگی خود را برای همكاری با ایشان اعلام كرده اند. 
وی در ادامه تصریح كرد: تجربه نشان داده است كه مدرك تحصیلی مرتبط با شغل آنهم در پست وزارتی مسئله مهمی نیست چراكه در برخی موارد افرادی كه فاقد مدرك تحصیلی مرتبط با كارشان بوده اند اقدامات مطلوب و موثری در بخش كشاورزی داشته اند در حالی كه وزرایی با داشتن مدرك تحصیلی دكتری تخصصی مرتبط متاسفانه عملكرد ضعیف و نامطلوبی داشته اند. 
وی تاكید كرد: بنابراین طرح مرتبط نبودن رشته تحصیلی وزیر پیشنهادی جهاد كشاورزی محمود حجتی مسئله ای حاشیه ای است كه باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تجربیات ایشان در این بخش را مدنظر قرار دهند. 
وی ادامه داد: انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشكلات بخش كشاورزی و كشاورزان وزیر پیشنهادی جهاد كشاورزی را با اكثریت آرای قاطع انتخاب كنند. 
منتشر شده توسط ایرنا در تاریخ ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۰ مرداد
کدخبر:908منبع:ایرناتاریخ انتشار:۱۳۹۲ بيست مردادلینک خبر: http://www.damna.ir/Pages/News-908.aspx