دامنا|شبکه خبری ترویجی دامپروری وعلوم دامی ایران
ویژه های خبری
دامنا

افزایش 58 درصدی شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ١٣٩٩

به گزارش پایگاه خبری دامپروری ایران ( دامنا ) به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ١٣٩٩ به عدد ٣١١,٢٥ رسيده است که نسبت به سال قبل ٥٨.١٠ درصد افزایش داشته است.
 شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ١٣٩٩ به عدد ٣١١,٢٥ رسيده است که نسبت به سال قبل ٥٨.١٠ درصد افزایش داشته است. شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری­های صنعتی کشور در تمامی فصول سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه­ رو بوده است به طوریکه بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل زمستان (٩٦.٧٣ درصد) و کمترین آن مربوط به فصل بهار (١٤.٢٨ درصد) بوده است. شاخص قیمت توليدكننده مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل نیز برای تمام فصول سال ١٣٩٩ با افزایش روبه­رو بوده است به­طوریکه بیشترین افزایش در فصل تابستان با ٤١,٤٥ درصد و کمترین افزایش مربوط به فصل بهار با ١.٨٢ درصد بوده است.
شاخص قیمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ در همه استان­ها با افزایش روبه­ رو بوده است؛  به­ طوریکه بیشترین افزايش شاخص (نرخ تورم) را استان خراسان رضوی با ٨١,٥٠ درصد و کمترین افزایش را استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٨١ درصد به خود اختصاص داده­ اند.
در فصل بهار سال ١٣٩٩ شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد ٢٠١,٢٧ رسید­ه است که نسبت به فصل قبل ١.٨٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٢٨ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به " گروه تخم مرغ " (٨.٨٦ درصد) و بیشترین کاهش مربوط به" گروه مرغ " (١.٧٠- درصد) بوده است.
در فصل تابستان سال ١٣٩٩ شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد ٢٨٤,٦٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٤١.٤٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.٦٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به" گروه مرغ " (٤٨.٠٥ درصد) و کمترین افزایش مربوط به "کود " (١٤.٣٦ درصد) بوده است.
در فصل پاییز ١٣٩٩ شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد ٣٧٠,١٥ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣٠.٠٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.٦٢ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به " کود " (٥٣.٤٩ درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به " گروه تخم مرغ "  (١٨.٤٤ درصد) بوده است.
در فصل زمستان سال ١٣٩٩ شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد ٣٨٨,٨٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٥.٠٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٦.٧٣ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به " کود " (٢٠.٧٧ درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به " گروه مرغ " (٢.٩٧ درصد) بوده است.
برگزیده
  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری

سازمان ها | خبری | اقتصادی | نیازمندی ها | علمی