دامنا|شبکه خبری ترویجی دامپروری وعلوم دامی ایران
ویژه های خبری
دامنا

دامپروری اقتصادی پویا در شرایط تورم و تحریم اقتصادی

کارشناس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اظهار داشت: دامپروری مجموعه اقتصادی پویاست و در شرایط تورم و تحریم اقتصادی دارای رشد مثبت بوده و می تواند اشتغال ایجاد کرده و سرمایه گذاری در آن قابل توجیه است.
   
به گزارش پایگاه خبری دامپروری ایران (دامنا) به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دکتر فرهاد میرزایی کارشناس محقق اقتصاد دامپروری با 29 سال سابقه کار در بخش مدیریت پرورش موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در خصوص مفاهیم و الزامات اقتصاد دامپروری گفت: طبق آمارهاي رسمی، سهم بخش کشاورزي از تولیـد ناخـالص ملـی حـدود 25 درصـد اسـت کـه از ایـن میـزان، 45 درصد مربوط به دامپروري است. با این تفسیر، حدود 11 درصد از تولید ناخالص ملی از دامپـروري تـأمین مـی شـود؛ ضمن اینکه از سطح اشتغال زایی بالایی نیز برخوردار اسـت. . 
 
میرزایی افزود: اگـر بخـواهیم بـه جزئیـات دامپـروري در کشـور اشاره نماییم، باید اضافه کرد که حدود 7 تـا 8 میلیـون رأس گـاو و 60 تـا 70 میلیـون رأس گوسـفند و بـز در کشـور وجود دارد. در کنار این، سالانه حدود 800 میلیون تا یک میلیارد قطعه مرغ در کشور تولید می شـود. سـهم تولیـدات این میزان دام و طیور با احتساب فرآورده هاي آنها در حدود 7 تـا 8 میلیـارد دلار مـی باشـد کـه رقـمی قابـل رقـابت بـا درآمدهاي نفتی است. 
محقق موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عنوان داشت: ما باید این نگاه را داشته باشیم که چه نهاده ایی را به سیستم وارد می کنیم  و چه ستانده ایی از آن دریافت می کنیم به عبارتی چقدر هزینه کردیم و چقدر درآمد حاصل شده است. در این راستا باید یادآور شد، زیربخش دامپروری زیربخش مهمی از اقتصاد کشور محسوب می شود، به طور مثال گردش مالی بخش دامپروری در سال  97 حدود 135 هزار میلیارد تومان براساس دلار 3 هزار تومان بود که اکنون باید این رقم با دلار 18 هزار تومان محاسبه شود. 
وی خاطر نشان کرد: وسعت مراتع در کشور ما  85 میلیون هکتار می باشد که از این وسعت 5/9 درصد جزو مراتع خوب محسوب می شوند. در نتیجه حدود 8 میلیون هکتار مرتع خوب در دسترس دامداران است. اگر در هر هکتار 2 راس گوسفند ماده نگهداری کنیم، در اثر زاد و ولد 16 میلیون راس بره خواهیم داشت که در طول 6 ماه به وزن 45 کیلوگرم می رسند که عدد قابل ملاحظه ای از تولید گوشت قرمز را به خود اختصاص می دهد، پس می توان نتیجه گیری کرد که دامپروری یک مجموعه اقتصادی پویاست و در شرایط اقتصادی تورم و تحریم اقتصادی دارای رشد مثبت است و می تواند اشتغال ایجاد کند و سرمایه گذاری در آن قابل توجیه است.
میرزایی در ادامه با اشاره به پررنگ بودن اقتصاد دامپروری در کشورهایی چون هندوستان یادآور شد: در سال 97 به اتفاق دکتر اسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشورو مهندس کرمی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه، سفری به کشور هندوستان داشتیم در این سفر با رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی هند دیداری داشتیم. از ایشان در مورد دریافت بودجه از دولت پرسیدیم در پاسخ گفت: ما ارزش تولیدات دامی را محاسبه می کنیم و به مسئولین دولتی می گوییم که سهم تحقیقات در ارزش تولیدات دامی کشورمان به چه میزان است و به این شکل برای دریافت بودجه استدلال می کنیم.
 
ایشان در ادامه گفت: مهمترین بخش هزینه ای در پرورش دام، مربوط به خوراک دام است که 70 درصد هزینه ها را در بر می گیرد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با تحقیق بر روی جیره غذایی دام در اثرگذاری اقتصادی این 70 درصد ارزش هزینه ایی خوراک دام نقش دارد.
 
محقق اقتصاد دامپروری کشور خاطر نشان کرد: با آموزش نیروها و انتقال تجربه های علمی و کاربردی حاصل از تحقیقات در کاهش این هزینه ها و تاثیر درآمد افزایی می توانیم نقش موثری داشته باشیم. 
 
برگزیده
  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری

سازمان ها | خبری | اقتصادی | نیازمندی ها | علمی