دامنا|شبکه خبری ترویجی دامپروری وعلوم دامی ایران
ویژه های خبری
دامنا

گوشت مرغ، صدرنشین جدول افزایش قیمت در اردیبهشت ۱۴۰۰ شد

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، در اردیبهشت ۱۴۰۰ گوشت مرغ تازه با ۱۲۳.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته است.
 
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بررسی آمار وزارت صنعت، معدن  و تجارت نشان می‌دهد در یک ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به‌طور میانگین ۲۵ هزار و ۹۶ تومان شد که نسبت به مدت مشابه در اردیبهشت ماه سال ۹۹ با قیمت ۱۱ هزارو ۲۴۳ تومان بیش از ۱۲۳.۲ درصد رشد داشته است.
 
بنابراین گزارش،  قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به‌طور میانگین ۱۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اردیبهشت ماه ۹۹ با قیمت ۹۲ هزارو ۴۹۰ تومان، حدود ۴۰.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اردیبهشت ماه امسال به‌طور میانگین ۱۱۴ هزار و ۹۹۲ تومان شد که نسبت به مدت مشابه فروردین‌ماه سال ۹۹ با قیمت ۷۵ هزار و ۵۳۵ تومان، رشد ۵۲.۲ درصدی داشته است.
 
همچنین در اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۴ هزار و ۶۶۰ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۴ هزار و ۳۲۶ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۵ هزار و ۳۲۹ تومان و برنج داخلی هاشمی درجه یک  ۳۴ هزار و ۵۳ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اردیبهشت ماه پارسال به ترتیب حدود ۷۲.۲ درصد، ۸۶.۲ درصد، ۴۲.۱ درصد و ۴۰.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
 
برپایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ هزار و ۳۹۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اردیبهشت ماه سال ۹۹ با قیمت هفت هزار و ۲۸ تومان، حدود ۷۶.۳ درصد رشد داشته است.
 
براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت،  در اردیبهشت ماه سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۷۵ هزارو ۵۳۵ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۹۲ هزارو ۴۹۰ تومان،  گوشت مرغ تازه ۱۱ هزارو ۲۴۳ تومان،  برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۴ هزار و ۳۱۶تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۶۹۵ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۴ هزار و ۸۶۸ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۴ هزار و ۳۰۷ تومان و شکر سفید هفت هزار و ۲۸ تومان بوده است.
 
بنابراین قیمت فروردین ماه برای هرکیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۲۴ هزار و ۵۲۷ تومان،  برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۴ هزار و ۳۳۵ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۴ هزار و ۸۹۱ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۳ هزار و ۶۹۷ تومان و شکر سفید ۱۱ هزار و ۹۱۲ تومان،  گوشت گوساله ۱۱۲ هزارو ۵۰۵ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۱۳۰ هزارو ۶۷۷ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۴ هزار و ۶۹۷ تومان بوده است.
 
مقایسه قیمتی فروردین با اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان می دهد که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۰.۵ درصد،  برنج طارم اعلاء ۱.۳ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۱.۱ درصد،  شکر سفید ۴ درصد، گوشت گوساله ۲.۲ درصد و گوشت مرغ تازه ۱.۶ درصد رشد داشته است.
 
همچنین نوسان قیمتی هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) در مقایسه فروردین با اردیبهشت ماه امسال منفی ۰.۱ درصد و گوشت گوسفندی (مخلوط) منفی ۰.۳ درصد است.
برگزیده
  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری

سازمان ها | خبری | اقتصادی | نیازمندی ها | علمی