دامنا|شبکه خبری ترویجی دامپروری وعلوم دامی ایران
ویژه های خبری
دامنا

وجود بیش از سه میلیون تن ذرت، جو و سویا در گمرک بنادر

در بین کالاهای موجود در گمرک بیش از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص دارد.

 
بیش از نیمی از واردات کالاهای اساسی در سال گذشته به تامین غذای دام و طیور اختصاص داشته و در حال حاضر حدود سه میلیون از این اقلام در گمرک و بنادر دپو شده است، کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد و همچنان در این لیست قرار دارند.
 
به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر و با محدودیت واردات، اغلب بیش از نیمی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص داشته است و گزارش های گمرک ایران نیز این موضوع را تایید می کند.
 
این در حالی است که در سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون تن کالای اساسی به ارزشی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ترخیص و وارد کشور شده است که در بین این اقلام ۲۵ گانه پنج قلم شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، دانه های روغنی و به همراه آنها بخشی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل دریافت ارز ٤٢٠٠ تومان می شود.
 

نیمی از واردات کالای اساسی غذای دام و مرغ است

در بین اقلام کالاهای اساسی وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومان ، سه مورد مربوط به غذای دام و طیور است، شامل ذرت، جو و سویا که  آمار گمرک نشان می دهد این سه قلم به عنوان نهاده های تولید مرغ و گوشت در سال گذشته وارداتی بیش از ۱۳ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار داشته است که ۵۸ درصد وزن و ۳۱ درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی را در بر می گیرد. 
 
بنابر این گزارش بالغ بر ۹.۷ میلیون تن ذرت، بیش از ۱.۸ میلیون کنجاله سویا و بالغ بر ۱.۸ میلیون تن جو واردات انجام شده است. 
 
دپوی ٣ میلیون تنی در گمرک 
 
اما این سه قلم در بین کالاهای موجود در گمرک نیز همواره حجم بالایی را به خود اختصاص می دهد ؛بطوریکه بر اساس آخرین آمار تا اواسط فروردین ماه امسال از موجودی ۴.۱ میلیون تنی کالاهای اساسی بیش از سه میلیون تن به ذرت، جو و سویا اختصاص داشته که از آن ۱.۸ میلیون تن ذرت، ۵۳۸ هزار تن جو و ۶۰۳ هزار تن سویا است.
 
این در حالی است  که از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بازار گوشت و مرغ با نوسان زیادی همراه بوده و صف های خرید مرغ تشکیل شده است. در حالیکه تامین غذای آنها از محل واردات صورت گرفته بود. 
در مجموع آنچه که برای سال جاری در پنج قلم کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شده ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و از سویی با وجود افزایش چند برابری نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالاها، کالاهای اساسی از این مصوبه قانون بودجه مستثنی شده و با نرخ ترجیحی محاسبه خواهند شد.
برگزیده
  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری

سازمان ها | خبری | اقتصادی | نیازمندی ها | علمی