دامنا|شبکه خبری ترویجی دامپروری وعلوم دامی ایران
ویژه های خبری
دامنا

کاهش بازده اقتصادی، افزایش هزینه و کاهش عملکرد بره های پرواری با مصرف علوفه هیدروپونیک

تاریخ انتشار :۱۳۹۴ دوشنبه ۱۹ مرداد ساعت 14:37

 به گزارش دامنا، نتایج پژوهش بعمل آمده به منظور بررسی عملکرد علف سبز تولیدی حاصل از کشت جو با روش آبکشت، و مصرف آن در تغذیه بره های پرواری نشان از کاهش عملکرد دام، افزایش هزینه و کاهش بازده اقتصادی دارد.

در این پژوهش طی یک دوره 16 هفته ای با استفاده از بذر جو، علوفه هیدروپونیک در دوره های زمانی کشت 5 روزه و 7 روزه تولید گردید که در طی آن علف سبز تولیدی هر روز برداشت و طی دو آزمایش جداگانه متوالی در تغذیه بره های پرواری مصرف و عملکرد بره ها تعیین شد.

در آزمایش اول هدف مقایسه عملکرد علف سبز جو نسبت به دانه جو، به مدت 50 روز در تغذیه 27 بره نر 6 ماهه با وزن اولیه 40 کیلوگرم در 3 گروه شاهد، علف سبز جو 5 روزه و علف سبز جو 7 روزه بود.

در آزمایش دوم تعداد 20 راس بره نر 7 ماهه و وزن اولیه 43 کیلوگرم در دو گروه شاهد و جیره حاوی علف سبز جو 7 روزه به مدت 49 روز تغذیه شدند.

بر اساس نتایج به دست آمده در آزمایش اول، مصرف علف سبز جو سبب محدودیت مصرف خوراک و انرژی دریافتی بره ها، کاهش میزان رشد، بالا رفتن ضریب تبدیل غذایی و کاهش بازده غذایی شد.

در آزمایش دوم که با هدف مقایسه عملکرد علف سبز جو با بخش علوفه ای جیره صورت گرفت، از نظر متغیر های مزبور تفاوت معنی داری بین بره های گروه آزمایش با شاهد وجود نداشت، به جز اینکه میزان ماده خشک مصرفی در گروه آزمایش کاهش نشان داد.

در این پژوهش محاسبه هزینه درآمد نشان داد بره هایی که در تغذیه آن ها از علف سبز جو استفاده شده، در هر دو آزمایش متحمل زیان دهی شده و نسبت درآمد به هزینه آن ها در مقایسه با جیره شاهد به شدت کاهش یافت و روند منفی نشان داد.

بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که تبدیل دانه جو به علف سبز در سامانه آبکشت (هیدروپونیک) و مصرف آن در جیره بره های پرواری سبب کاهش عملکرد دام، افزایش هزینه و کاهش بازده اقتصادی می گردد.

این پژوهش علمی به همکاری سید علیرضا حسینی ابرند آبادی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران)، حسن حسینی نسب (استاد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یزد)، حمید پور میرزایی (کارشناس شبکه دامپزشکی استان یزد) و حسن فضائلی (استاد تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور) صورت گرفته است.

علاقه مندان می توانند متن کامل این پژوهش را از قسمت زیر دانلود نمایند.

 

برگزیده
  1. آخرین ویدئوها
  2. آخرین تصاویر خبری

سازمان ها | خبری | اقتصادی | نیازمندی ها | علمی